Sri Ranganatha or Lord Vishnu at night

Sri Ranganatha Temple Aarthi – Narayana Narayana Om



Bhajan lyrics:

Narayana Narayana Om
Hari Narayana Narayana Narayana Om
Narayana Narayana Om
Hari Narayana Narayana Om
Hari Narayana Narayana Om
Om Sri Ranganatha Hari

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Lord Vishnu Bhajans’ – available on CD or download.

Get the album

Share this Post