Govinda Radhe

Bhajan lyrics:

Govinda Radhe Govinda Radhe, Govinda Govinda Gopala Radhe
Venu Vilola Hridaya Gopala, Govinda Govinda Gopala Radhe
Govinda Radhe Govinda Radhe, Govinda Govinda Gopala Radhe
Baktha Vatsala Bhagavatam Priya, Govinda Govinda Gopala Radhe

This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Lord Vishnu Bhajans’ – available on CD or download.

Get the album