Muruga Muruga Muruga Ye

Bhajan lyrics:

Muruga Muruga Muruga Ye, Asura Samhara Muruga Ye
Skanda Muruga Kathirvela
Saravanabhava Ne Muruga Ye
Saranam Saranam Kathirvela
Shiva Kathirvela
Saravanabhava Ne Muruga Ye

This song is taken from the album ‘Skanda Vale LIVE – Volume Two’ – available on CD or download.

Get the album

Visit our main bhajan index