Gajanana

Bhajan lyrics: Gajanana Hey ShubhananaGauri Manohara Priya NandanaPashupathi Tanaya GajananaParama Niranjana Shubhanana This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Ganesha Saranam

Bhajan lyrics Ganesha Saranam Saranam GaneshaGanesha Saranam Saranam Ganesha (higher)Ganesha Saranam Saranam Ganesha (higher)Ganesha Saranam Saranam Ganesha (lower) This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Daily Worship’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Jai Jai Jai Jai Ganapathy Deva

Bhajan lyrics: Jai Jai Jai Jai Ganapathy DevaJai Jai Jai Jai Ganapathy Deva (higher)Gajanana Hey Ganapathy Deva Gajanana Hey Gajanana (higher)Matha Parvati Pitha Maha DevaMatha Parvati Pitha Maha Deva (higher) This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Devotions to Divine Mother’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index