Jaya Guru Omkara

Bhajan lyrics: Jaya Guru Omkara Jai Jai, Sadguru Omkara OmBrahma Vishnu Sada ShivaHara Hara Hara Hara Maha Deva This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Daily Worship’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Hara Hara Mahadeva

Bhajan lyrics: Hara Hara Hara Hara Maha DevaHari Om Hari Om NarayanaNarayana Namo NarayanaHari Om Hari Om NarayanaNarayana Lakshmi NarayanaHari Om Hari Om Narayana This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Mahasivaratri Celebrations’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index

Om Brahma

Bhajan lyrics Om Brahma Vishnu Maheshwara, Jaya Jagan MathaJaya Jagan Matha Amba, Jaya Jagan MathaJaya Durga Lakshmi Saraswati, Devi Jagan MathaDevi Jagan Matha Amba, Devi Jagan Matha This song is taken from the album ‘Skanda Vale: Devotions to Divine Mother’ – available on CD or download. Go to the main bhajan index