Cymorth Bwyd

Mae rhannu’r bwyd yr ydym yn ei dderbyn drwy ein temlau gyda’n pererinion, y gymuned ehangach a’r byd wedi bod yn elfen ganolog o’n gwaith yn Skanda Vale o’r dechrau.

Pob blwyddyn, mae nifer o bererinion yn ymweld â’n temlau ac yn gadael rhoddion o fwyd a phethau eraill fel rhan o’u pererindod. Mae’r rhoddion yma yn cynnal bywydau’r gymuned breswyl ac hefyd yn helpu i fwydo ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn rhannu bwyd ychwanegol gyda sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt, trwy ein partneriaethau sefydlog amrywiol.

Distributing rice as food aid
Aid workers smiling and waving with African villagers distributing food aid from Skanda Vale Ashram in the UK
Philippines food aid

GWEITHIWCH GYDA NI

Rydym yn gweithio gyda phob math o sefydliadau, ac hefyd gydag unigolion, i ddosbarthu’r bwyd i rai mewn angen. Os oes gennych chi ddiddordeb i wybod mwy am weithio gyda ni, mae croeso i chi gysylltu.

Rydym yn barod iawn i drafod ein gwerthoedd a threfniadau ymarferol gydag unrhyw elusen neu unigolyn. Ond mae’n bwysig i nodi na fyddwn fel rheol yn gallu trefnu cludiant, felly bydd rhaid i elusennau gasglu’r bwyd o Skanda Vale yn Sir Gaerfyrddin.

EIN PARTNERIAID

Dyma rai o’r sefydliadau sy’n cydweithio gyda ni.
Lleol:
Cenedlaethol:
Rhyngwladol:

BETH FEDRWN NI GYNNIG

Gallwn rannu llawer mwy o fwyd yn ystod ein cyfnod prysur, fel arfer rhwng Ebrill a Hydref.

Mae’r rhan fwyaf o’n bwydydd yn cadw am amser hir, yn enwedig reis, blawd, corbys, te a sbeis.

Ar gyfnodau gwahanol, gallwn hefyd gynnig olew, siwgwr, llysiau (yn enwedig tatws a winiwns) a hyd yn oed ffrwythau, er bod eu hargaeledd yn amrywio.

EIN GRONFA BWYD

Yn 2012, fe gafodd ein warws ei ail-adeiladu, a chawsom le i storio bwyd dros ben o archfarchnadoedd lleol er mwyn ei ail-ddosbarthu.

Rydym yn bwriadu datblygu’r adeilad yma ymhellach yn y ddwy flynedd nesa i wella ein capasiti ac i gynnwys oergell.

CYSYLLTWCH

Oes yw eich elusen neu sefydliad yn awyddus i drafod sut gallwn gydweithio, anfonwch neges trwy ddefnyddio’r ffurflen isod os gwelwch yn dda, a byddwn yn cysylltu gyda chi.
Read More

Search Skanda Vale

First time visitor?